Vanalbada

De Gereformeerde kerk in het noord frieze Oud Syl.

Tot voor kort in gebruik geweest als kerk. De vorige eigenaar heeft een poging gedaan van de kerk maar met name de van aanbouw aan de achterzijde een woonhuis te maken. De huidige bewoners hebben het stokje overgenomen en willen ook de ruimtelijke kwaliteit van de kerkzaal bij het wonen betrekken.