CeeCeeParc

Op de brouwerij in Roombeek in Enschede is met 5 zeecontainers een ontmoetingsplek gemaakt. Het bouwwerk is van tijdelijke aard (3 jaar), flexibel bruikbaar en geheel te demonteren. Het perceel waarop het bouwwerk geplaatst is is in afwachting van verkoop. Op termijn zullen alle kavels op de creatieve campus CeeCee meer definitief in gebruik genomen worden door bedrijven in de creatieve Industrie.