CeeCee

1

In de wijk Roombeek in Enschede is met 5 zeecontainers een ontmoetingsplek gemaakt. Het bouwwerk is van tijdelijke aard, flexibel bruikbaar en geheel te demonteren. Op termijn zullen alle kavels op de creatieve campus CeeCee in gebruik genomen worden door bedrijven in de creatieve Industrie. Maar vooralsnog dus een prima plek voor een tijdelijke interventie.

2

Voor de Creatieve Campus CeeCee is een concept ontwikkeld in een poging verdere invulling met bedrijfsgebouwen op de ‘wachtende’ percelen te stimuleren.